Σε επικαιροποίηση και διεύρυνση της συνεργασίας τους προχώρησαν την περασμένη βδομάδα η CGSoft και ο όμιλος Imerys, μέσω της αξιοποίησης των δυνατοτήτων που προσφέρει η τελευταία έκδοση του Thesis.net Property Management, στην ευαίσθητη για τον όμιλο διαχείριση των ακινήτων και των μονάδων εξόρυξης / επεξεργασίας βιομηχανικών ορυκτών που διαθέτει στην Ελλάδα.

Η ποικιλία, ο όγκος και πολυπλοκότητα των δεδομένων, όπως το αρχείο ορυχείων, η παρακολούθηση των διαδικασιών αδειοδότησης (άδειες εγκατάστασης, λειτουργίας, πολεοδομικές κτλ.), η παρακολούθηση των μελετών (τεχνικές, εκμετάλλευσης κ.α.), των πιστοποιητικών, των εγγυητικών, γνωμοδοτήσεων, νομικών ενεργειών κοκ, σε συνδυασμό με τις διαρκείς ανάγκες γι’ αποτελεσματική, έγκαιρη και ενιαία διαχείριση των σχετικών υποθέσεων, τις αυξημένες απαιτήσεις της διοίκησης για βελτιστοποίηση εσωτερικών διαδικασιών και διασφάλιση έγκαιρης κι έγκυρης ενημέρωσης και κυρίως η προηγούμενη απρόσκοπτη, πολύχρονη συνεργασία των εταιρειών, οδήγησαν σε αυτήν την απόφαση την Imerys.