Μεγάλο έργο αναβάθμισης σε SAP ERP θα τρέξει το προσεχές διάστημα η CHIESI Hellas.

Το project θα αρχίσει να υλοποιείται αρχές Ιανουαρίου 2017, ενώ έχουν ξεκινήσει ήδη οι προετοιμασίες, όπως είναι η σύνθεση της ομάδας που θα εργαστεί στο project και η συλλογή στοιχείων. Στόχος είναι η υλοποίηση να ολοκληρωθεί Σεπτέμβριο με Οκτώβριο του 2017 και το σύστημα να βγει live την 1/1/2018.Ο προϋπολογισμός του έργου πλησιάζει το μισό εκατομμύριο ευρώ, ενώ θα γίνει σε συνεργασία με την μητρική ιταλική εταιρεία, η οποία το τρέχει κεντρικά για όλες τις χώρες που δραστηριοποιείται.

Στόχος του project είναι να ενσωματωθούν όλες οι επιχειρηματικές διεργασίες της Chiesi Hellas στο κεντρικό σύστημα, όπου μέσα από μια κεντροποιημένη δομή θα αντλούνται όλες οι επιχειρηματικές πληροφορίες. Το νέο SAP ERP θα αντικαταστήσει το τωρινό Microsoft Navision (που καλύπτει τις ανάγκες του λογιστηρίου και των logistics), ενώ θα καλύπτει τις επιχειρηματικές διεργασίες όλων των υπόλοιπων τμημάτων (marketing, sales, IT κ.λπ.). Στα προς εξέταση προς υλοποίηση projects της εταιρείας – μέσα στο 2018 – περιλαμβάνεται η εγκατάσταση του Simplivity, μέσα από το οποίο θα γίνει reconstruction στο δίκτυο και θα γίνουν virtual όλοι οι servers του δικτύου, ενώ υπάρχει και σκέψη για την ανάπτυξη εφαρμογών, οι οποίες θα επιτρέπουν την κεντρική διαχείριση όλων των θυγατρικών.