Η Talos, η ομάδα security intelligence & research της Cisco, ανέφερε ότι ανακάλυψε ένα σημαντικό κενό ασφαλείας σε ένα βιομηχανικό σύστημα ελέγχου της Rockwell Automation (MicroLogix 1400 PLC).

H εκμετάλλευση αυτού του κενού ασφαλείας θα μπορούσε να επιτρέψει σε ένα επιτιθέμενο να αποκτήσει τον πλήρη απομακρυσμένο έλεγχο του MicroLogix συστήματος, επιτρέποντας ακόμα και την τροποποίηση του firmware της συσκευής, δίνοντας τη δυνατότητα σε έναν εισβολέα να τρέξει σε αυτήν τον κώδικα της αρεσκείας του. Τα MicroLogix 1400 PLCs χρησιμοποιούνται σε μια πληθώρα εφαρμογών, όπως σε γενικά βιομηχανικά μηχανολογικά συστήματα, βιομηχανικές μονάδες κλιματισμού και συστήματα SCADA. Λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα του προβλήματος, συστήνεται να παρθούν τα κατάλληλα μέτρα  για να αποτραπεί η εκμετάλλευση αυτού σε παραγωγικά περιβάλλοντα.