Η Cisco ανέλαβε το έργο πολυπλεξίας και κωδικοποίησης για την Digea, τον πάροχο ψηφιακής τηλεοπτικής εκπομπής στην Ελλάδα.

Το έργο που για την πρώτη φάση περιλαμβάνει 23 κύρια σημεία μετάδοσης και πληθυσμιακή κάλυψη πάνω από 80% έχει δομηθεί σε δίκτυο επόμενης γενιάς (IP NGN). Το έργο αποτελείται από ένα κεντρικό headend πολυπλεξίας σήματος, καθώς και από σημεία διανομής video.Η διαχείριση της λύσης βασίζεται στην ενιαία πλατφόρμα διαχείρισης δικτύου ROSA, ενώ μέρος της λύσης αποτελεί η παροχή υπηρεσίας Electronic Program Guide. Το έργο σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε εξ ολοκλήρου από το τμήμα Professional Services της Cisco. H ψηφιακή μετάβαση έχει ήδη ολοκληρωθεί επιτυχώς στο Ξυλόκαστρο Κορινθίας και τη Θεσσαλονίκη, ενώ ακολουθούν Αθήνα, Λάρισα και Πάτρα.