Η Cisco επελέγη από το Υπουργείο Εξωτερικών της Δανίας ως επίσημος συνεργάτης σε θέματα τεχνολογίας για τη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή, που θα γίνει στην Κοπεγχάγη (COP15) από τις 7 έως τις 18 Δεκεμβρίου 2009.

Η Cisco συνεργάζεται με την κυβέρνηση της Δανίας για την ανάπτυξη των συστημάτων και δικτυακών λύσεων Cisco TelePresence που θα διασυνδέσουν τις εγκαταστάσεις του συνεδρίου Bella Centre με πόλεις σε όλο τον κόσμο. Μέσω του TelePresence κυβερνητικοί εκπρόσωποι, διακυβερνητικοί οργανισμοί, μη κυβερνητικοί οργανισμοί και εκπρόσωποι του τύπου θα είναι σε θέση για πρώτη φορά να λάβουν από την Κοπεγχάγη μέρος σε σημαντικές συναντήσεις και διαπραγματεύσεις για την κλιματική αλλαγή με ενδιαφερόμενους από άλλες χώρες. To Cisco TelePresence θα χρησιμοποιηθεί επίσης πριν από τη Διάσκεψη για να διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ αξιωματούχων των Ηνωμένων Εθνών και αξιωματούχων της κυβέρνησης της Δανίας.