Στη διάσκεψη Meeting of the Minds, η Cisco ανακοίνωσε το Smart+Connected City Wi-Fi, μια ολοκληρωμένη λύση που θα βοηθήσει τις σύγχρονες πόλεις παγκοσμίως να παρέχουν συνδεσιμότητα σε κάθε σημείο και να δημιουργήσουν μια πλατφόρμα όπου το Internet of Things (IoT) θα μπορεί να αξιοποιείται πλήρως για την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών για τους πολίτες.

Έχοντας εγκατεστημένο ένα δίκτυο βάσης, οι υπεύθυνοι ενός δήμου θα είναι σε θέση να προσφέρουν εκείνες τις συνδεδεμένες υπηρεσίες που θα βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων στην πόλη. Το Smart+Connected City Wi-Fi ενσωματώνει τις τεχνολογίες της Cisco για την παροχή μιας πρακτικής και ολιστικής προσέγγισης για την ασύρματη συνδεσιμότητα σε όλη την πόλη.

Τα κυριότερα προϊόντα περιλαμβάνουν το εξωτερικό Cisco Wi-Fi, την οικογένεια προϊόντων IoT routing και switching της Cisco, το Cisco Prime και τεχνολογίες Mobility Services Engine (MSE). Το Smart+Connected City Wi-Fi δημιουργεί εξωτερικά δίκτυα Wi-Fi διαχειριζόμενα από τον εκάστοτε δήμο, τα οποία βελτιστοποιούν την ασφάλεια των δεδομένων που μεταδίδονται και συλλέγονται. Σε συνδυασμό, οι ενσωματωμένες τεχνολογίες της Cisco παρέχουν μια αρχιτεκτονική λύση από άκρο σε άκρο (end-to-end) που επιτρέπει πολλές διαφορετικές περιπτώσεις χρήσης: πρόσβαση οποτεδήποτε και οπουδήποτε για τους πολίτες, συμμετοχή πολιτών και συλλογή δεδομένων, κ.ά.