Η Cisco παρουσιάζει μία νέα αρχιτεκτονική data center, καινοτόμες υπηρεσίες και ένα ανοιχτό οικοσύστημα από κορυφαίους συνεργάτες που θα βοηθήσουν τους πελάτες της να αναπτύξουν data center επόμενης γενιάς, με όλη την ισχύ του virtualization.

Η Cisco, με την εν λόγω αρχιτεκτονική, εκπληρώνει την υπόσχεση για λύσεις virtualization μέσω Ενοποιημένων Υπολογιστικών Συστημάτων (Unified Computing). Το κλειδί στην προσέγγιση της Cisco είναι το Ενοποιημένο Υπολογιστικό Σύστημα, το οποίο ενοποιεί την πρόσβαση στις υποδομές πληροφορικής, δικτύου και αποθήκευσης, καθώς και τις λύσεις virtualization σε ένα μοναδικό σε επάρκεια ενέργειας σύστημα, το οποίο μπορεί να μειώσει τις δαπάνες για υπολογιστικές υποδομές και την πολυπλοκότητα, να συμβάλλει στην αύξηση των κεφαλαίων αλλά και στη βελτίωση της επιχειρησιακής ευελιξίας στο μέλλον.