Η Cisco ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της Έρευνας Cisco Visual Networking Index (VNI) Mobile για τα έτη 2008-2013, η οποία καταλήγει σε σημαντικά συμπεράσματα αναφορικά με τις τάσεις στα δίκτυα IP, που βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στην αυξημένη χρήση των φορητών ευρυζωνικών εφαρμογών.

Η Έρευνα Cisco VNI Mobile προβλέπει αύξηση της παγκόσμιας κίνησης μέσω δικτύων κινητής τηλεφωνίας κατά 66 φορές στο διάστημα από το 2008 έως και το 2013, με μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 131% για την περίοδο αυτή. Οι προβλέψεις αυτές αντανακλούν μία μεταβολή στην τέταρτη γενιά φορητού Internet, που θα δώσει στους καταναλωτές τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν περισσότερο φορητό βίντεο και να αποκτήσουν πρόσβαση σε μία ποικιλία φορητών ευρυζωνικών συσκευών. Επιπρόσθετα, η έρευνα προβλέπει ότι η παγκόσμια κίνηση μέσω δικτύων κινητής τηλεφωνίας θα υπερβεί τα 2 exabytes σε μηνιαία βάση μέχρι το 2013 και ότι το 64% της παγκόσμιας κίνησης μέσω δικτύων κινητής θα είναι video μέχρι το 2013.