Με την παγκόσμια ΙΡ κίνηση που προβλέπεται ότι θα αυξηθεί κατά τρεις φορές τα επόμενα πέντε χρόνια – η οποία σημειωτέον αναπτύχθηκε κατά 8 φορές τα προηγούμενα πέντε χρόνια – ο έλεγχος των πολιτικών και η δημιουργία υπηρεσιών δεν έχει υπάρξει πιο ζωτική για τους service providers κινητών και σταθερών επικοινωνιών.

Η Cisco προτίθεται να προσθέσει ένα κρίσιμο κρίκο στην τεχνολογία δημιουργίας υπηρεσιών στο χαρτοφυλάκιό της με την πρόθεση να εξαγοράσει την BroadHop, πάροχο τεχνολογιών policy control και service management που απευθύνονται σε παρόχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, παγκοσμίως. Οι λύσεις της BroadHop θα ενσωματωθούν στο Cisco Service Provider Mobility Group έτσι ώστε να προσφέρει στους παρόχους την ευελιξία να ελέγχουν, τιμολογούν και προσωποποιούν τους τύπους των υπηρεσιών που επιλέγουν, ανεξαρτήτως δικτύου. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στους τελικούς πελάτες να αγοράζουν προσωποποιημένα πακέτα υπηρεσιών που καλύπτουν τις δικές τους ανάγκες.