Η Intelli Solutions, αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Compuware Corporation σε Ελλάδα, Κύπρο και χώρες της ευρύτερης περιοχής Μ.Ε.Α. γνωστοποιεί τη νέα κυκλοφορία του Vantage 11.

To Vantage 11 καινοτομεί σε σχέση με την παραδοσιακή προσέγγιση καταμέτρησης της απόδοσης των υπηρεσιών. Είναι monitoring λύση που χρησιμοποιεί ιεραρχικό μοντέλο αναφορών (top-down approach), το οποίο ξεκινάει από αναφορές της παρεχόμενης υπηρεσίας στους τελικούς αποδέκτες (End User Perspective). Η νέα έκδοση φέρνει μαζί σε μία κονσόλα, στοιχεία για την απόδοση των παρεχομένων υπηρεσιών και τον αντίκτυπο αυτών στον οργανισμό (Business Impact analysis).