Η εταιρεία Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής Connecticore προχωράει σε αναβάθμιση του ασύρματου δικτύου της στην Αττική.

Καθώς η αναβάθμιση των κόμβων που καλύπτουν τις περιοχές των Βορείων Προαστίων έχει ήδη ολοκληρωθεί,  η Connecticore προχωρεί με ένα νέο κύκλο επενδύσεων (για να ακολουθήσουν στο άμεσο μέλλον και άλλες περιοχές της Αττικής), προσφέροντας υπερυψηλές ταχύτητες με ακόμα μεγαλύτερο SLA (Service-Level Agreement).

Η δυνατότητα κάλυψης περιοχών στις οποίες δεν υπάρχουν οπτικές ίνες, η ταχύτητα υλοποίησης έργου (σε συνδυασμό με το χαμηλό κόστος) και η ασφάλεια των δεδομένων (με 24/7 παρακολούθηση και υποστήριξη από μια εξειδικευμένη ομάδα τεχνικών) συγκροτούν το κύριο όραμα της Connecticore: Tην συμβολή στην ανάπτυξη της ελληνικής επιχείρησης και στην εξυπηρέτηση των διαρκώς μεταβαλλόμενων αναγκών της.