Η cosmoone ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, τη διεξαγωγή με τη χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού δέκα ανοιχτών διαγωνισμών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Αντικείμενο του έργου είναι η παροχή προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ υπηρεσιών για την υποστήριξη και χρήση συστήματος λογισμικού για τη διεξαγωγή δέκα ηλεκτρονικών πλειστηριασμών δημοσίων συμβάσεων. Στο διαγωνισμό είχαν καταθέσει προσφορές και οι Business Exchanges και Γνώμων Πληροφορική.