Η Cosmos Business Systems έλαβε την πιστοποίηση του Cisco Silver Partner.

H Cosmos Business Systems για να επιτύχει την  πιστοποίηση αυτή, εκπλήρωσε τις απαιτούμενες προϋποθέσεις όπως η ύπαρξη σημαντικού αριθμού πιστοποιημένων μηχανικών και κατάλληλων υποδομών, η εξειδίκευση σε συγκεκριμένες τεχνολογίες αιχμής (Advanced Security & Unified Communications) και η ικανοποίηση των πελατών στους τομείς της υποστήριξης πριν και μετά την πώληση (presales & aftersales support). Οι παραπάνω προϋποθέσεις επικυρωθήκαν με έλεγχο που πραγματοποίησε η Cisco Systems, μέσω ανεξάρτητων διεθνών ελεγκτών (International Independent Auditors).