Η Cosmos Business Systems AEBE ολοκλήρωσε με επιτυχία τη μετάβαση του ERP συστήματος της Ν. Κράλλης ΑΒΕΕ (μια εταιρεία που προμηθεύει με πρώτες ύλες όλους τους κλάδους της βιομηχανίας), στην έκδοση MS Dynamics NAV 2018.

Το έργο αναβάθμισης του παλαιού συστήματος στο νέο σύστημα MS Dynamics NAV2018 υλοποιήθηκε από τη Ν. Κράλλης ΑΒΕΕ με στόχο τον εκσυγχρονισμό της και την προσαρμογή της στις απαιτήσεις της ψηφιακής εποχής. Η Cosmos Business Systems υλοποίησε επιτυχώς την αναβάθμιση, συμπεριλαμβάνοντας στο νέο σύστημα, τη μεταφορά όλων των κινήσεων που υπήρχαν στο παλαιό σύστημα από την έναρξη λειτουργίας του, ήτοι, για 14 και πλέον χρόνια, προσφέροντας στην εταιρεία διατήρηση της ιστορικότητας των εμπορικών και οικονομικών της στοιχείων.

Σε επόμενο στάδιο, τα ιστορικά στοιχεία που μεταφέρθηκαν στο νέο σύστημα θα συμβάλλουν αποτελεσματικά τόσο στην αποτύπωση μιας ολοκληρωμένης και σφαιρικής εικόνας της διαχρονικής εξέλιξης του business της εταιρείας σε σχέση με τους πελάτες, τις πωλήσεις, τα είδη, τις αγορές και τους προμηθευτές της, όσο και στην ανάλυση και οπτικοποίηση των σχετικών αποτελεσμάτων, μοτίβων, προβλέψεων και τάσεων, μέσα από την υλοποίηση ενός νέου ολοκληρωμένου Β.Ι. συστήματος.