Η Cosmos Business Systems αναδείχτηκε, σύμφωνα με πληροφορίες του NetFAX, προσωρινός ανάδοχος στο διαγωνισμό διαγωνισμός που διενεργεί το ΕΔΥΤΕ με αντικείμενο την «προμήθεια και εγκατάσταση εξυπηρετητών».

Η οικονομική προσφορά της εταιρείας ανήλθε στα 490.650 ευρώ. Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία αποθηκευτικής υποδομής στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου. Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός θα είναι προσαρμοσμένος στις ανάγκες των χρηστών του ΕΔΥΤΕ από πλευράς κυρίως αποθηκευτικού χώρου.

Ο αποθηκευτικός χώρος διαχείρισης δεδομένων θα αποτελεί επέκταση της υφισταμένης υπηρεσίας του ΕΔΥΤΕ που υλοποιείται πάνω στο Software Defined Storage (SDS) λογισμικό Ceph.

H προμήθεια αποθηκευτικής υποδομής θα χρησιμοποιηθεί για την επέκταση των δυνατοτήτων αποθηκευτικού χώρου της υφιστάμενης υποδομής μέσω της οποίας παρέχονται νεφοϋπολογιστικές υπηρεσίες (IaaS) υψηλών απαιτήσεων, βασισμένες σε σύγχρονες τεχνολογίες στα Κέντρα Δεδομένων της ΕΔΥΤΕ. Στο διαγωνισμό κατέθεσαν προσφορά επίσης, οι εταιρείες (σε παρένθεση οι οικονομικές προσφορές): Byte (538.975 ευρώ), Amplus (674.694 ευρώ), Performance (672.310 ευρώ), ΟΤΕ (799.714 ευρώ).