Με σκοπό τη διαμόρφωση ενός νέου προηγμένου χώρου εργασίας, η Cosmos Business Systems, ανέλαβε και ολοκλήρωσε με επιτυχία την οπτικοακουστική εγκατάσταση της φαρμακευτικής εταιρείας AbbVie.

Συγκεκριμένα, υλοποίησε στον χώρο του ισογείου της εταιρείας AbbVie, μεγαφωνική εγκατάσταση, με κεντρικά χειριστήρια ελέγχου, που παρέχουν μεγάλο εύρος δυνατοτήτων και επιλογών ανάλογα με τη διάθεση και το πλήθος των παρευρισκόμενων. Σε συνδυασμό με τον σύγχρονο εξοπλισμό, επιτυγχάνεται η μεγαλύτερη δυνατή εξοικονόμηση ενέργειας, η ευεξία, η υγιεινή και η ασφάλεια του προσωπικού. Η νέα οπτικοακουστική υποδομή, διαμορφώθηκε έτσι ώστε να καλύπτει πολλαπλές ανάγκες για αίθουσες συνεργασίας, συσκέψεων, τηλεδιασκέψεων έως και ενιαίου χώρου σεμιναρίων ή άλλων εκδηλώσεων.