Η Cosmos Business Systems επέκτεινε τη συνεργασία της με την VMWare στην ανώτερη βαθμίδα συνεργατών ως Enterprise Partner, καλύπτοντας έτσι ευρύτατο τμήμα των προϊοντικών κατηγοριών της εταιρείας όπως Management and Automation, Virtual Infrastructure and Virtualization Platforms.

Η Cosmos εγκαθιστά λύσεις βασισμένες σε προϊόντα της VMware, τα τελευταία τρία χρόνια και ήδη μεταξύ των πελατών της συγκαταλέγονται πολλές Μεσαίες και Μεγάλες επιχειρήσεις του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα. Τα προϊόντα της VMware απευθύνονται σε μεσαίες και μεγάλες εγκαταστάσεις servers και data centers μέσω των οποίων επιτυγχάνεται η αύξηση της χρήσης των συστημάτων, βελτιώνεται η απόδοση και η διαχείριση, ελαχιστοποιείται ο απαιτούμενος όγκος και αριθμός των συστημάτων, μειώνεται δραστικά το down-time, και εν τέλει αυξάνεται η απόδοση με ταυτόχρονη μείωση του κόστους.