Η Cosmote συμμετείχε με επιτυχία στο διεθνή διαγωνισμό για την απόκτηση ποσοστού 12,6% της θυγατρικής της εταιρείας AMC, κυριότητας του αλβανικού κράτους.

Το τίμημα για την απόκτηση του συγκεκριμένου ποσοστού ανέρχεται σε 48,2 εκ. ευρώ. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η Cosmote θα κατέχει άμεσα ή έμμεσα (μέσω της κατά 97% θυγατρικής της Cosmo-Holding Albania) ποσοστό 95% της AMC. Η αύξηση του ποσοστού συμμετοχής της Cosmote, πέραν της ιδιαίτερα συμφέρουσας αποτίμησης, θα επιτρέψει και την καλύτερη διαχείριση των ταμειακών ροών του Ομίλου. Η συναλλαγή τελεί υπό την έγκριση των αρμοδίων κυβερνητικών και ρυθμιστικών αρχών της Αλβανίας.