Το πιο σημαντικό project που υλοποιεί αυτήν την περίοδο η Costamare Shipping έχει να κάνει με την εγκατάσταση πέντε καινούργιων δορυφορικών συστημάτων Inmarsat Fleet Express σε νεόκτιστα πλοία της εταιρείας.

«Από αυτό το έργο περιμένουμε ότι θα αλλάξει τελείως ο τρόπος επικοινωνίας με τα πλοία μας, μιας και οι υψηλές ταχύτητες που θα μας εξασφαλίσει θα επιτρέψουν την λειτουργία σε online εφαρμογές, πράγμα που δεν ήταν δυνατόν μέχρι σήμερα. Επιπλέον, θα βελτιώσει το crew morale, καθώς οι ταχύτητες σύνδεσης στο Internet θα αυξηθούν με παράλληλη μείωση του κόστους για το πλήρωμα» δηλώνει στο NetFAX o Θεμιστοκλής Σαρδής, IT Manager της Costamare Shipping Company S.A.

Την παρούσα περίοδο έχει ολοκληρωθεί η σχεδίαση του έργου και έχει γίνει η παραγγελία του απαιτούμενου εξοπλισμού. Αναμένεται ότι η ολοκλήρωση του έργου θα διαρκέσει γύρω στους τρεις μήνες, ενώ θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από το port schedule των πλοίων. Επιπλέον, άμεση προτεραιότητα για την Costamare Shipping αποτελούν, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στο NetFAX ο Θεμιστοκλής Σάρδης,  κυρίως έργα υποδομής και ενίσχυσης της ασφάλειας.