Η επένδυση με συστήματα εποπτείας και ασφαλείας AXIS πραγματοποιήθηκε σε ολόκληρο το δίκτυο της Autovision, που αποτελείται από 45 σύγχρονα κέντρα, εξοπλισμένα με τελευταίας τεχνολογίας μηχανολογικό εξοπλισμό.

Συγκεκριμένα η προμήθεια εξοπλισμού αφορά 200 ενσύρματες και ασύρματες κάμερες AXIS της σειράς Μ10, με σκοπό να διασφαλίζεται η ποιότητα και η εγκυρότητα του ελέγχου, όπως προβλέπεται από την επικείμενη νομοθεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,  Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων.

Η σειρά Μ10 είναι η  μικρότερη σε μέγεθος κάμερα και αποτελεί την ιδανική πρόταση, τόσο για την ασφάλεια επαγγελματικών χώρων όσο και κατοικιών, με δυνατότητες επαγγελματικής εποπτείας και διαχείρισης δεδομένων χωρίς να απαιτείται περαιτέρω εξοπλισμός. Η CPI είναι επίσημος διανομέας της AXIS.