Στην επίτευξη τριών βασικών επιχειρηματικών στόχων έχει κληθεί να συμβάλει η Διεύθυνση Πληροφορικής της Cream Team ABEE το 2018.

O πρώτος αφορά τη μείωση του αποθέματος της αποθήκης. «Είναι ζωτικής σημασίας να υλοποιηθεί ένα σύστημα το οποίο θα επιτυγχάνει καλύτερες επιδόσεις σε δύο τομείς. Στην εξυπηρέτηση των παραγγελιών των πελατών μας το οποίο θα μας επιτρέψει να διατηρούμε χαμηλότερο stock εμπορεύσιμων προϊόντων ενώ παράλληλα θα βελτιώσει τη διαθεσιμότητα και τους χρόνους παράδοσης αυτών. Και στην παραγγελιοδοσία προς τους προμηθευτές μας, με στόχο να μειώσουμε τις αστοχίες στις ποσότητες και στους χρόνους παράδοσης.

Τα δύο είναι προφανώς αλληλένδετα και ο απώτερος σκοπός είναι η δραστική μείωση του κόστους λειτουργίας της αποθήκης» δηλώνει στo ΝetFAX ο Στράτος Καρπουζίδης, IT Manager της Cream Team ABEE. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται η κατασκευή ενός πρόσθετου συστήματος που θα επεκτείνει το υφιστάμενο ERP. To νέο σύστημα θα κατασκευαστεί σε συνεργασία με την Entersoft (η οποία έχει αναπτύξει το ERP της εταιρείας) και με ένα ακόμα εξωτερικό συνεργάτη (που δεν έχει επιλεγεί ακόμα). Στόχος είναι αυτό το σύστημα να έχει υλοποιηθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2018.

Ο δεύτερος στόχος αφορά τη βελτίωση/ανανέωση του τηλεπικοινωνιακού μοντέλου. «Το μοντέλο των data communications που ακολουθείται μέχρι σήμερα έχει σχεδιαστεί λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της εταιρείας μέχρις ενός συγκεκριμένου σημείου ανάπτυξης… Γι’ αυτό σχεδιάζεται μία σχεδόν εκ βάθρων αλλαγή που θα αφορά από την αναβάθμιση των τηλεπικοινωνιακών φορέων μέχρι και το μοντέλο διασύνδεσης των ERPs του κεντρικού και των σημείων του δικτύου». Αυτό θα οδηγήσει σε απρόσκοπτη και ταχύτερη επικοινωνία των σημείων του δικτύου με τα κεντρικά, στη διαχείριση μεγαλύτερου και πολυπλοκότερου όγκου πληροφοριών τόσο ανά σημείο, όσο και κατά πλήθος σημείων και, τέλος, στην εξοικονόμηση ανθρώπινων πόρων.

Θα απαιτηθεί, στο πλαίσιο αυτό, και η αναβάθμιση του ERP σε μια νεώτερη έκδοση. «Στόχος είναι το έργο να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του καλοκαιριού 2018, ενώ ήδη έχει ξεκινήσει η προεργασία του έργου». Το Loyalty database segmentation είναι ακόμα επιχειρηματικός στόχος, στο οποίο το ΙΤ θα παίξει καταλυτικό ρόλο. «Ως εταιρεία έχουμε επιτύχει να έχουμε μία ολοένα αυξανόμενη βάση των επώνυμων πελατών (loyalty database). Η πληθώρα των δεδομένων που συσσωρεύεται αποτελεί ένα σημαντικό πλούτο, ο οποίος όμως διατρέχει τον κίνδυνο να μείνει ανεκμετάλλευτος.

Στόχος μας είναι να υλοποιηθεί ένα σύστημα που θα μας επιτρέψει να τμηματοποιήσουμε και να εκμεταλλευτούμε τη βάση αυτή με κριτήρια που ως τώρα είναι από δύσκολο ως πρακτικά αδύνατο να το πραγματοποιήσουμε» σημειώνει ο Σ. Καρπουζίδης . Γι’ αυτό το σκοπό η εταιρεία διάφορες εμπορικές λύσεις, τόσο της κατασκευάστριας του ERP όσο και άλλων εταιρειών. Η προεργασία γι’ αυτό το έργο έχει ξεκινήσει, ενώ αυτό αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το Μάιο.