Η Cyberstream ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, έργο digital signage για λογαριασμό του Δήμου Βριλησσίων.

Το έργο αφορά στην ανάπτυξη Ευρυζωνικού Δικτύου Προβολής Πολυμεσικού Περιεχομένου και Πρόσβασης σε Υπηρεσίες Ενημέρωσης των Πολιτών του Δήμου Βριλησσίων. Θα αναπτυχθεί ένα σύστημα οργάνωσης, σύνταξης, διαχείρισης και προβολής πολυμεσικού περιεχομένου σε 5 σημεία στην πόλη, στα οποία θα εγκατασταθούν συστήματα προβολής του ευρυζωνικού περιεχομένου (οθόνες προβολής) καθώς και υποδομή πρόσβασης μέσω φορητών τερματικών (WiFi hotspots) για την υλοποίηση διαδραστικότητας και την πρόσβαση σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

Η συγκεκριμένη εγκατάσταση θα αξιοποιήσει την τεχνολογία της Cisco Systems. Το σύστημα θα υποστηρίζει αλληλεπίδραση με τους δημότες μέσω καναλιών όπως είναι η φωνητική πύλη του Δήμου ή φορητές συσκευές (laptops, smatphones, κλπ.), θα δίνει τη δυνατότητα συνδυασμού περιεχομένου από πολλαπλές πηγές, και θα παρέχει πρόσβαση σε εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, όπως οι δημοσκοπήσεις. Το έργο υλοποιείται στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Κοινωνία της Πληροφορίας”, με χρηματοδότηση 80% από το ΕΤΠΑ και 20% από εθνικούς πόρους. Το τίμημα του έργου ορίστηκε στις 182.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.