Η Cyta ένταξε το Ρέθυμνο στο ιδιόκτητο οπτικό ευρυζωνικό της δίκτυο. Είναι η πρώτη φορά που η εταιρεία αναπτύσσεται με ιδιόκτητο δίκτυο και εμπορική δραστηριότητα εκτός των επιδοτούμενων περιοχών.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία προσφέρει ολοκληρωμένη υπηρεσία double play με 19,49 ευρώ το μήνα για τους έξι πρώτους μήνες της σύνδεσης, χωρίς πάγιο ΟΤΕ. Αντίστοιχη προσφορά ισχύει και για επιχειρήσεις στην τιμή των 32,49 ευρώ για τους πρώτους έξι μήνες.

Από τον Οκτώβριο του 2008, η Cyta προσφέρει τα προϊόντα της στο μεγαλύτερο τμήμα των περιοχών, οι οποίες της ανατέθηκαν από την Κοινωνία της Πλήροφορίας στο πλαίσιο του έργου για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας στην περιφέρεια της Ελλάδας και συγκεκριμένα στη ζώνη 5. Το ιδιόκτητο δίκτυο της εταιρείας ξεπερνά σήμερα τα 1.300 χιλιόμετρα.