Η Cyta και η Telecom Egypt υπέγραψαν συμφωνία συνεργασίας, η οποία αφορά στη συμμετοχής της Cyta στο υποθαλάσσιο καλωδιακό σύστημα Telecom Egypt North (TEN) και προσαιγιάλωσης του συστήματος στην Κύπρο.

Βάσει της συμφωνίας, η Cyta εξασφαλίζει ιδιόκτητο υποθαλάσσιο καλωδιακό σύστημα οπτικών ινών μεταξύ Κύπρου-Αιγύπτου-Ευρώπης, που της προσφέρει τη δυνατότητα διόδευσης προς βασικούς προορισμούς στην Ασία και Ευρώπη. Η Telecom Egypt εξασφαλίζει τη δυνατότητα μεταφοράς της τηλεπικοινωνιακής χωρητικότητας της Cyta, μέσω του υποθαλάσσιου συστήματος ΤΕΝ και επιχειρηματικές ευκαιρίες σε περιφερειακές αγορές, προσβάσιμες μέσω της διεθνούς υποδομής της Cyta. Το σύστημα TEN που κατασκευάζεται από την Alcatel-Lucent με χωρητικότητα πέραν των 10 Τbits/s, διασυνδέει την Αίγυπτο με τη Γαλλία και αναμένεται να εισαχθεί σε εμπορική λειτουργία στα τέλη του έτους.