Τη βάση για μια νέα δυναμική προσέγγιση σε θέματα καινοτομίας, έρευνας και ανάπτυξης, μέσω της χρήσης πρωτοποριακής τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών έβαλε η Cyta, με σχετική συμφωνία που υπογράφτηκε την Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 2019, στα Κεντρικά της Γραφεία στη Λευκωσία.

Η συμφωνία αφορά στην έναρξη συνεργασίας του Κέντρου Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Οργανισμού με τα Ερευνητικά Κέντρα ΚΟΙΟΣ (Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία του Πανεπιστημίου Κύπρου) και RISE (Κέντρο Αριστείας, Έρευνας και Καινοτομίας στους τομείς των Διαδραστικών Μέσων, Ευφυών Συστημάτων και Αναδυόμενων Τεχνολογιών).

Η ερευνητική συνεργασία της Cyta με το ΚΟΙΟΣ είναι αποτέλεσμα της συμμετοχής του Οργανισμού στον «Κόμβο Καινοτομίας του ΚΟΙΟΣ», που αφορά στη δημιουργία πιλοτικών ΙοΤ (Internet of Things- Διαδικτύου των Πραγμάτων) εφαρμογών, μοντέλων και εργαλείων, μέσω της πρωτοποριακής χρήσης της Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Επιδιώκει τη δημιουργία και χρήση έξυπνων αλγόριθμων, με στόχο την καλύτερη λήψη αποφάσεων σε ό,τι αφορά την εξυπηρέτηση των πελατών του Οργανισμού.

Η Cyta θα συνεργαστεί με το RISE στην έρευνα στον τομέα του Διαδικτύου των Πραγμάτων (ΙοΤ). Συγκεκριμένα, θα αναπτυχθούν ερευνητικές συνεργασίες, για να δοκιμασθούν στα πλαίσια πιλοτικού έργου με τη χρήση των δικτύων της Cyta και πλατφόρμας ΙοΤ, εφαρμογές και λειτουργικότητες IoT στις τηλεπικοινωνίες και στις έξυπνες πόλεις. Επιπρόσθετα, θα συνεργασθούν στο τομέα των τεχνολογιών τεχνικής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης.