Η ΕΠΑ Θεσσαλονίκης ΑΕ και η ΕΠΑ Θεσσαλίας ΑΕ επέλεξαν την Data Communication για το διαχωρισμό των δραστηριοτήτων Διανομής και Εμπορίας στον κλάδο του φυσικού αερίου, στο πλαίσιο της δημιουργίας δύο νέων εταιρειών Προμήθειας και Διανομής Φυσικού Αερίου με τίτλο Αέριο Θεσσαλονίκης Θεσσαλίας ΑΕ και ΕΔΑ Θεσσαλονίκης Θεσσαλίας ΑΕ, αντίστοιχα.

Πιο συγκεκριμένα, οι ΕΠΑ Θεσσαλονίκης AE και ΕΠΑ Θεσσαλίας AE υποχρεώθηκαν για το νομικό και λειτουργικό διαχωρισμό της δραστηριότητας διαχείρισης των δικτύων διανομής από τις λοιπές δραστηριότητες τους, στο διαχωρισμό των δραστηριοτήτων διανομής και εμπορίας στον κλάδο του φυσικού αερίου. Το έργο, εκτός του διαχωρισμού των δραστηριοτήτων, αφορούσε και στην στρατηγική επιλογή των δύο εταιρειών για τη δημιουργία ενός νέου πελατοκεντρικού συστήματος λειτουργίας, με στόχο  την άμεση και ποιοτικότερη εξυπηρέτηση του πελάτη, ενώ ως βασική προϋπόθεση  είχε τεθεί η απρόσκοπτη λειτουργία των ΕΔΑ Θεσσαλονίκης Θεσσαλίας ΑΕ και Αέριο Θεσσαλονίκης Θεσσαλίας ΑΕ υπό πλήρη διαφάνεια, όπως επιβάλει ο νέος κανονισμός λειτουργίας τους.

Συνοπτικά, στην ΕΔΑ Θεσσαλονίκης Θεσσαλίας πραγματοποιήθηκαν αλλαγές  στα συστήματα Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics CRM, καθώς και σε όλα τα υφιστάμενα mobile Applications. Παράλληλα, υλοποιήθηκαν νέες περιφερειακές εφαρμογές διασυνδεδεμένες με τα παραπάνω, όπως η νέα ιστοσελίδα της ΕΔΑ Θεσσαλονίκης Θεσσαλίας, διασύνδεση με το τηλεφωνικό κέντρο, σύστημα διαχείρισης εγγράφων, καθώς και  portal για τη διασύνδεση όλων των χρηστών διανομής με την ΕΔΑ Θεσσαλονίκης Θεσσαλίας και την άμεση ενημέρωσή τους για την κατάσταση των αιτημάτων που καταθέτουν.

Αντίστοιχα, στην Αέριο Θεσσαλονίκης Θεσσαλίας, υιοθετήθηκε το σύστημα Energy Dynamics Accelerator, εξειδικευμένη CRM λύση της Data Communication για το χώρο της ενέργειας βασισμένη στο Microsoft Dynamics CRM 2016, ενώ παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν αλλαγές στο Microsoft Dynamics NAV, δημιουργήθηκε η νέα ιστοσελίδα του οργανισμού, η διασύνδεση με το νέο τηλεφωνικό κέντρο, καθώς και η πλήρης επικοινωνία με το portal της ΕΔΑ Θεσσαλονίκης Θεσσαλίας.