Η Data Communication συμμετέχει ως υποστηρικτής στο συνέδριο HR Forum 2019, με θέμα «Reskilling & Upskilling for Success», που πραγματοποιείται την Πέμπτη 16 Μαΐου 2019, στο κτήμα Νησίς στην Κηφισιά, από τον ΣΔΑΔΕ (Σύνδεσμο Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Ελλάδας).

Στο πλαίσιο του Forum, η Data Communication, αναγνωρίζοντας τις αλλαγές που έχουν συντελεστεί στο ταχύτατα μεταβαλλόμενο σύγχρονο περιβάλλον εργασίας, όπου ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι εργάζονται και αλληλοεπιδρούν ψηφιακά έχει ριζικά μετασχηματιστεί, ανακοινώνει επίσημα την πρώτη υλοποίηση στην Ελλάδα της λύσης Dynamics 365 for Talent, του καινοτόμου HCM συστήματος της Microsoft, σημειώνοντας, παράλληλα, ότι πρόκειται για την 6η υλοποίηση στην Ευρώπη.

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, εκπρόσωποι της Data Communication θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν με στελέχη του κλάδου, εστιάζοντας σε μία ολοκληρωμένη λύση διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, που αξιοποιεί πλήρως τα πλεονεκτήματα του cloud και του mobility και απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς που επιθυμούν να αναβαθμίσουν την ψηφιακή τους υποδομή στοχεύοντας, παράλληλα, στην ευθυγράμμιση του HR Τμήματος με μια επιχειρηματική στρατηγική υψηλών επιδόσεων, που ταυτόχρονα μετριάζει του κινδύνους και μειώνει το κόστος.