Η Data Concept ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, το έργο με τίτλο "Ανάπτυξη ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος παροχής ευρυζωνικών υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας και ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης πολιτών & επιχειρήσεων του Δήμου Κοζάνης".

Το αντικείμενο του έργου αφορά:
α) στην ανάπτυξη ενός oλοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος παροχής υπηρεσιών τηλεσυνεργασίας, τηλεεργασίας και ηλεκτρονικής συμμετοχής των πολιτών στα κοινά, η προμήθεια συναφών με το πληροφοριακό σύστημα υπηρεσιών σχεδιασμού, ανάλυσης, εγκατάστασης, εκπαίδευσης, δοκιμών, υποστήριξης, εκπαίδευσης, συντήρησης και εγγύησης καθώς και προϊόντων εξοπλισμού και λογισμικού, β) στη προμήθεια, εγκατάσταση και διασφάλιση της ορθής λειτουργίας και η λειτουργική ολοκλήρωση υπολογιστικού & δικτυακού εξοπλισμού και γ) στη προμήθεια υλικού και υπηρεσιών προβολής και προώθησης των αποτελεσμάτων του έργου και της χρησιμότητας των ευρυζωνικών υπηρεσιών σε δημότες κι επιχειρήσεις της περιοχής.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Κοινωνία της Πληροφορίας”, Μέτρο 4.2, στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, σε ποσοστό 80% από το ΕΤΠΑ και  20% από Εθνικούς Πόρους. Υπενθυμίζεται πως εκτός της Data Concept, είχε αρχικά καταθέσει προσφορά και η Cyberse. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 513.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.