Η Data Concept ολοκλήρωσε και παρέδωσε το έργο για την κατασκευή της δικτυακής πύλης του Σ.Ε.Γ.Α.Σ.

Αντικείμενο του έργου ήταν η κατασκευή και παράδοση σε πλήρη λειτουργία δικτυακής πύλης του Σ.Ε.Γ.Α.Σ στο διαδίκτυο, η οποία θα περιλαμβάνει τις παρακάτω εφαρμογές: α) Ο δικτυακός τόπος πρέπει να έχει μορφή δικτυακής πύλης, η οποία να είναι φιλική και εύκολη στη διαχείριση από του χρήστες-επισκέπτες, β)  Δοκιμή, υποστήριξη και πλήρη τεκμηρίωση της ιστοσελίδας, γ) Θα πρέπει να υποστηρίζεται μηχανισμός αυθεντικοποίησης και εξουσιοδότησης χρηστών για την παραχώρηση ή ανάκληση δικαιωμάτων εγγραφής, δ) Θα πρέπει να ικανοποιούνται όλες οι απαιτήσεις ασφάλειας και ε) Η ιστοσελίδα του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. θα περιλαμβάνει την ιστοσελίδα «ο Σ.Ε.Γ.Α.Σ και οι Ολυμπιακοί Αγώνες», την ιστοσελίδα του Κλασικού Μαραθωνίου της Αθήνας. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 35.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.