Η Datamation, ως μέλος του Oracle PartnerNetwork, ολοκλήρωσε το σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης των τεχνικών ελέγχων για την Autovision, ένα εκ των μεγαλύτερων ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ) στην Ελλάδα.

Το νέο μηχανογραφικό σύστημα καλύπτει εξ ολοκλήρου τις  λειτουργικές ανάγκες της Autovision, από τον προγραμματισμό έως και πλήρη διεκπεραίωση του τεχνικού ελέγχου του οχήματος στο ΚΤΕΟ. Αναλαμβάνει δε και τη συνολική επικοινωνία με τα μηχανήματα ελέγχου και το Υπουργείο Μεταφορών και βασίστηκε στις κορυφαίες τεχνολογίες Oracle Database SE 10g, Oracle Application Server SE 10gκαι Oracle ADF.