Η Datamed ολοκλήρωσε με επιτυχία το έργο «Επέκταση υποδομών και εφαρμογών του ολοκληρωμένου πληροφορικού συστήματος “ΦΙΛΙΠΠΟΣ” για την πλήρη εξάπλωση του στα Νοσοκομεία» που είχε αναλάβει από την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε τον Ιούλιο του 2012.

Το έργο διάρκειας 3 μηνών και συνολικού προϋπολογισμού 613.000 ευρώ περιελάμβανε την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού πληροφορικής αδειών χρήσης έτοιμου λογισμικού εφαρμογών για τη λειτουργική υποστήριξη του έργου «Δίκτυο Υγείας Στρατιωτικών Νοσοκομείων – ΦΙΛΙΠΠΟΣ».  Σημειώνεται ότι στο έργο «ΦΙΛΙΠΠΟΣ» που αφορούσε στη Μηχανογράφηση  των 7 Στρατιωτικών Νοσοκομείων της χώρας και ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 10/2012 η Datamed υλοποίησε το σύνολο των Ιατρικών και Εργαστηριακών Πληροφοριακών Συστημάτων παρέχοντας υπηρεσίες εκπαίδευσης και υποστήριξης στο σύνολο των χρηστών των Πληροφοριακών Συστημάτων.  Επιπλέον, η Datamed εντάχθηκε στο δυναμικό των συνεργατών παροχής υπηρεσιών – SAP Service Partner. Στο πλαίσιο της συμφωνίας συνεργασίας, η Datamed παρέχει μηχανογραφικές υπηρεσίες υλοποίησης και υποστήριξης στη οικογένεια προϊόντων SAP ERP.