Η DataScouting ολοκλήρωσε με επιτυχία την υλοποίηση έργων που είχε αναλάβει στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες των Πανεπιστημίων Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Αιγαίου και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Πιο συγκεκριμένα, η DataScouting σεβόμενη τις απαιτήσεις των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών και τις αυξημένες ανάγκες των χρηστών τους, εγκατέστησε και παραμετροποίησε λογισμικά ανοικτού κώδικα, προσαρμοσμένα στις ανάγκες υλοποίησης των ιδρυματικών αποθετηρίων των Πανεπιστημίων και της ηλεκτρονικής εκδοτικής. Παράλληλα, προέβη σε εμπλουτισμό των προαναφερθέντων συστημάτων μέσω μετάπτωσης, ψηφιοποίησης, τεκμηρίωσης έντυπου, φωτογραφικού και οπτικοακουστικού υλικού αλλά και προληπτικής συντήρησης του ευαίσθητου και πολύτιμου υλικού, επιτυγχάνοντας με αυτό τον τρόπο τον απώτερο στόχο των ιδρυμάτων, που ήταν η δημιουργία σύγχρονων αποθετηρίων και η διαφύλαξη και διάδοση τόσο του σπάνιου και πολύτιμου υλικού των Βιβλιοθηκών όσο και της ερευνητικής παραγωγής των Πανεπιστημίων. Επιπλέον, στα πλαίσια των έργων η DataScouting εγκατέστησε και παραμετροποίησε ενοποιημένη μεταμηχανή αναζήτησης και προέβη στη διασύνδεση της με τα πληροφοριακά συστήματα των Βιβλιοθηκών. Τέλος, η εταιρεία αναβάθμισε τη διαδικτυακή πύλη ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης (Πανεπιστήμιο Αιγαίου) με το κατάλληλο σύστημα διαχείρισης περιεχομένου ακολουθώντας τις τάσεις της εποχής.