Η BMW Hellas υιοθέτησε την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων επιβεβαιώνοντας για μια ακόμα φορά την κατάταξη του BMW Group ανάμεσα στους ηγέτες του παγκόσμιου δείκτη Dow Jones Sustainability Group Index.

Την υλοποίηση της εφαρμογής Stream Serve ανέλαβε η DCW Software Hellas S.A. Μέσω της εφαρμογής EU-Invoicing, η BMW Hellas υπολογίζει ότι θα μειώσει σημαντικά  τα λειτουργικά της κόστη αναφορικά με το κόστος διαχείρισης εντύπων της εταιρείας. Το σύστημα σε κάθε περίπτωση διασφαλίζει  την συνέχιση των δεδομένων , την διαθεσιμότητα και την   απόλυτη διαφάνεια για την BMW Hellas. Επιπλέον η λύση Stream Serve  δίνει νέες δυνατότητες στην  ενδυνάμωση  της εταιρικής εικόνας αλλά και επίσης προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες στους πελάτες και τους συνεργάτες (Dealers, Distributors, 3PL) της BMW Hellas.