Πρόσκληση απευθύνει η ΔΕΗ, μέσω της θυγατρικής της FiberGrid, στους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, ΟΤΕ, Vodafone, Nova και Inalan, ούτως ώστε να δοκιμάσουν πιλοτικά το δίκτυο οπτικών ινών που κατασκευάζει.

Είναι ένα από τα αναμενόμενα βήματα της ΔΕΗ όσο πλησιάζουμε στην είσοδο του ομίλου στις τηλεπικοινωνίες, κάτι που αναμένεται να συμβεί μέχρι το τέλος του 2024. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη διαδικασία είναι ουσιαστικά μία παρουσίαση της ΔΕΗ στους παρόχους που αν το επιθυμούν θα αγοράζουν δίκτυο στη χονδρική από αυτήν και θα το διαθέτουν στους πελάτες τους. Είναι δηλαδή μια δοκιμή που δεν απευθύνεται στον τελικό καταναλωτή αλλά αποτελεί πρωτίστως μια τεχνική διαδικασία.

Στα πλάνα της ΔΕΗ FiberGrid συμπεριλαμβάνεται η διάθεση του νέου δικτύου με δύο τρόπους. Συγκεκριμένα, ο πρώτος έχει να κάνει με τη διάθεση υπηρεσίας bitstream στην χονδρική, μέσω ταχυτήτων που θα φτάνουν και τα 10 Gbps ενώ ο δεύτερος θα αφορά διάθεση υπηρεσίας σκοτεινής ίνας (dark fiber), που θα επιτρέπει στους παρόχους να έχουν την ευελιξία να επιλέγουν εκείνοι τις υπηρεσίες που θα προσφέρουν στον πελάτη.