Η θυγατρική Εναλεν της Dionic έλαβε από τις αρμόδιες αρχές του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής άδεια για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τις αρμόδιες αρχές του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τον φωτοβολταϊκό σταθμό της ισχύος 1,999 MW στη θέση Ανοιμα του Δήμου Έλους Λακωνίας.

O Όμιλος Dionic ελέγχει το 50% της Εναλεν μέσω της άμεσης συμμετοχής της μητρικής (25%) καθώς της συμμετοχής της θυγατρικής Διαδικασία (25%).