Σε επιστολή που έστειλε στον υπουργό Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Σταύρο Κοντονή, η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) ζητά τον ορισμό Εισαγγελέα Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, στο πρότυπο του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, θεωρώντας ότι αυτό θα συνέβαλε σημαντικά στην άρση της ανασφάλειας των πολιτών και στη βελτίωση της ποιότητας και της ταχύτητας των διαδικασιών δίωξης του ηλεκτρονικού εγκλήματος, οδηγώντας παράλληλα σε μια αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών και του ηλεκτρονικού εμπορίου.