Η Earth Research ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, το έργο για λογαριασμό του Πανεπιστημίου Πατρών με τίτλο "Επέκταση και αναβάθμιση του υπάρχοντος σεισμολογικού δικτύου στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σε δορυφορικό ψηφιακό".

Η προμήθεια του έργου περιλαμβάνει πέντε σεισμολογικούς σταθμούς, ένα σεισμόμετρο broadband, συμπληρωματικό σεισμολογικό εξοπλισμό, εγκατάσταση και ρυθμίσεις του υπό προμήθεια εξοπλισμού σε προεπιλεγμένες θέσεις στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας. Η Earth Research ήταν η μοναδική εταιρεία που κατέθεσε προσφορά ενώ το τίμημα του έργου ανέρχεται στις 243.000 ευρώ.