Η Effect ολοκλήρωσε έργο για λογαριασμό της EFG Eurobank Cyprus που αφορά στον τομέα του Private Banking.

Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, τα βασικά modules του συστήματος της Effect ήταν σε λειτουργία και εξυπηρετούσαν τους άμεσους επιχειρηματικούς στόχους της Τράπεζας. Τα ερωτηματολόγια MiFID δημιουργούνται και παρακολουθούνται από το σύστημα ενώ οι εντολές διεκπεραιώνονται και οριστικοποιούνται. Υπάρχει συνεχής αμφίδρομη επικοινωνία με το Τραπεζικό σύστημα για την ενημέρωσή του κατά την εισαγωγή εντολών και την εκκαθάριση πράξεων.