Η Effect υλοποίησε έργο για λογαριασμό της Εθνικής Asset Management ΑΕΔΑΚ.

Πριν από ένα χρόνο περίπου, η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ επέλεξε να στηρίξει τη δραστηριότητα διαχείρισης χαρτοφυλακίων επενδύσεων στο λογισμικό της Effect. Τη λύση που έχει εφαρμοστεί συνθέτουν τα Effect WMS, MiFID Suite, RM και WEB
Statement. Η λύση περιλαμβάνει αυτοματοποιημένη διαχείριση ανάλογα με το προφίλ κάθε πελάτη/επενδυτή μέσω προτύπων μοντέλων χαρτοφυλακίων, δρομολόγηση και λήψη εντολών στους φορείς εκτέλεσης εντολών, αυτόματη ενημέρωση των συναλλαγών, διαδικασίες σύγκρισης θέσεων με τους θεματοφύλακες, σύγκριση χρηματικών υπολοίπων με τους Τραπεζικούς λογαριασμούς, παραγωγή λογιστικών άρθρων για αυτόματη ενημέρωση του λογιστηρίου κ.α.