Η Elesis κατασκεύασε τους τελευταίας τεχνολογίας ηλεκτρολογικούς πίνακες διανομής ηλεκτρικής ενέργειας τύπου Sivacon για να καλύψουν τις ανάγκες του καινούργιου μουσείου της Ακρόπολης.

Οι πίνακες αυτοί παρέχουν απρόσκοπτα ηλεκτρική ενέργεια σε αυτό το μοναδικό και παγκόσμιας ακτινοβολίας μουσείο που διαθέτει πια η χώρα μας. Ο Γενικός Πίνακας Χαμηλής Τάσης (Γ.Π.Χ.Τ.) του Υποσταθμού του Νέου Μουσείου της Ακρόπολης αποτελείται από 17 πεδία συνολικών διασ τάσεων 12900 mm x 600 mm x 2000 mm (M x B x Y).