Η Ellinas Finance, εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, που δραστηριοποιείται στην αγορά παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, υιοθέτησε την πλατφόρμα Soft1 Payroll, με το έργο να υλοποιείται από την SoftOne Κύπρου, μέλος του ομίλου εταιρειών Olympia.

Το Soft1 Payroll ικανοποιεί τις απαιτήσεις της Ellinas Finance σε θέματα διεκπεραίωσης πολύπλοκων έργων αναδιάρθρωσης, καταστάσεων μισθοδοσίας πελατών, χειρισμού απαιτητικών εργασιών που περιλαμβάνουν μετοχές, RSV και ESPPs καθώς και παροχής υπηρεσιών μισθοδοσίας (outsourcing). Το Soft1 Payroll παρέχει τη διασύνδεση με άλλα συστήματα πολυεθνικών εταιρειών, υποσχόμενο ελαχιστοποίηση του χρόνου εκτέλεσης και περιορισμό της πιθανότητας λάθους στη διεκπεραίωση μιας σειράς εταιρικών λειτουργιών.