Η EMC αναλαμβάνει σημαντικές πρωτοβουλίες για την ενίσχυση του προγράμματος συνεργατών Velocity² για την περιοχή της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής (ΕΜΕΑ), οι οποίες εστιάζουν στο πώς θα διευκολύνουν τους συνεργάτες της περιοχής αυτής να χρησιμοποιούν και να προωθούν τις λύσεις της EMC με τον απλούστερο δυνατό τρόπο.

Η ενίσχυση του Velocity² θα προσφέρει, επίσης, στους συνεργάτες που βρίσκονται στην περιοχή της ΕΜΕΑ ένα βελτιωμένο πρόγραμμα πιστοποίησης, εκτεταμένη εξειδίκευση σε ειδικές εφαρμογές, καθώς κι ένα πλαίσιο απλοποιημένων εφαρμογών (Velocity² Solutions Framework), το οποίο θα τους βοηθήσει να κατανοούν και να παρουσιάζουν τις λύσεις εκείνες που καλύπτουν καλύτερα τις ανάγκες των πελατών τους.