Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας που ανέλαβε η Enterprise Greece (Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.) για την ενίσχυση της εξωστρέφειας του κλάδου της τεχνολογίας, πραγματοποιήθηκε η προπαρασκευαστική συνάντηση, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι του ΣΕΠΕ, του Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Εμπορίου (ΕΣΗΕ), του Συνδέσμου Εταιρειών Κινητών Εφαρμογών Ελλάδας ΣEKEE, της Ελληνικής Πρωτοβουλίας Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηματισμών Corallia, καθώς και της Enterprise Greece.

Σε αυτό το πλαίσιο, συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν οι  παρακάτω ενέργειες:
– Η σύσταση ομάδας εργασίας με τη συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων και  με αντικείμενο την κατάρτιση  σχεδίου εξωστρέφειας για τον κλάδο
– Η χαρτογράφηση και καταγραφή του κλάδου, καθώς και των ζητημάτων και των αναγκών, που χρήζουν αντιμετώπισης
– Ο σχεδιασμός προγράμματος εκπαίδευσης των εταιρειών του κλάδου και των εμπλεκόμενων φορέων σε θέματα προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών
– Η  καταγραφή του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου και προτάσεις βελτίωσής του  
– Η αποστολή ανοικτής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε φορείς του κλάδου να συμμετάσχουν στην ομάδα εργασίας.