Η Entersoft συνεχίζει την αναπτυξιακή της πορεία παρά τη δυσμενή οικονομική συγκυρία, καταγράφοντας σε επίπεδο ομίλου 20% αύξηση των πωλήσεων και 15% αύξηση στα κέρδη προ φόρων.

Η μητρική εταιρεία κατέγραψε αύξηση πωλήσεων κατά 12% και εντυπωσιακή αύξηση κερδών προ φόρων κατά 44%. Τα κέρδη προ φόρων του Ομίλου επιβαρύνθηκαν το πρώτο εξάμηνο από τις πρόσφατες επενδύσεις κυρίως σε Βουλγαρία και Ρουμανία. Οι αντίστοιχες εταιρείες λειτουργούν για πρώτη χρονιά και αναμένεται να συμβάλλουν θετικά στα αποτελέσματα του Ομίλου στο μέλλον. Ο κύκλος εργασιών σε επίπεδο ομίλου ανήλθε στα 3,802 εκατ. ευρώ έναντι 3,182 εκατ. το 2007, ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 0,696 εκ ευρώ έναντι 0,605 εκ ευρώ το περυσινό αντίστοιχο εξάμηνο.