Στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής της ευθύνης, η Entersoft Α.Ε., πρόσφερε έμπρακτα την υποστήριξή της στο έργο της ActionAid Ελλάς, αναβαθμίζοντας το πληροφοριακό της σύστημα στο Entersoft Business Suite.

Με τα προηγμένα λειτουργικά και τεχνολογικά χαρακτηριστικά του Entersoft Business Suite, η ActionAid Ελλάς θα αναβαθμίσει τη διαχείριση των οικονομικών της διαδικασιών υποστηρίζοντας έτσι τόσο τα στρατηγικά της πλάνα ενάντια στη φτώχεια και την ανισότητα όσο και την προσήλωση της στη διαφάνεια και τη λογοδοσία. Το νέο ενιαίο λογισμικό Entersoft Business Suite σύντομα θα υποστηρίζει τον οργανισμό, σε θέματα που αφορούν στο κόστος διαχείρισης των λειτουργιών του, παρακολούθησης προϋπολογισμών, προγραμματισμού και ελέγχου των οικονομικών του δεδομένων ανά δραστηριότητα, αλλά και των αναφορών που χρειάζεται για την ενημέρωση των υποστηρικτών της.

Στα άμεσα σχέδια του οργανισμού είναι και η λειτουργία του Entersoft CRM, για την περαιτέρω ενίσχυση και οργάνωση των δραστηριοτήτων του. Η υλοποίηση του έργου εγκατάστασης του λογισμικού γίνεται από τον Πιστοποιημένο Platinum Συνεργάτη της Entersoft, Συστήματα Πληροφορικής Άλφα Α.Ε..Ο Αντώνης Κοτζαμανίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της Entersoft A.E., δήλωσε:«H ActionAid συμβάλλει ουσιαστικά στην βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων του αναπτυσσόμενου κόσμου, αναζητώντας ωστόσο τις προοπτικές και τις δυνατότητες που θα δώσουν μόνιμες λύσεις στις ουσιαστικές τους ανάγκες. Εμείς στην Entersoft θέλουμε να είμαστε αρωγοί σε αυτήν την προσπάθεια, για την βελτιστοποίηση της διαχείρισης του έργου της ActionAid.»