Η Entersoft υπέγραψε σήμερα προσύμφωνο για την εξαγορά του 100% των μετοχών της εταιρείας Nova Consulting. Το συνολικό συμφωνηθέν τίμημα ανέρχεται σε 400.000 ευρώ και θα καταβληθεί με μετρητά.

Η Nova Consulting απασχολεί 13 άτομα, έχει ίδια κεφάλαια ύψους 240.000 ευρώ και σχεδόν μηδενικό δανεισμό, ενώ το 2008 ο κύκλος εργασιών της υπερέβη το 1,2 εκ ευρώ. Αποτελεί εμπορικό συνεργάτη της Entersoft  και επιπλέον έχει αναπτύξει τεχνογνωσία και λογισμικό εφαρμογών που λειτουργούν σε κινητές συσκευές Personal Digital Assistant (PDAs), Smart Phones και Tablet PCs
(Mobile Applications).

Στο πελατολόγιό της συμπεριλαμβάνονται εταιρείες όπως η Neoset, η πολυεθνική Leaseplan, το δίκτυο καταστημάτων Longchamp, η φαρμακοβιομηχανία Φαρμανελ, ο εκδοτικός Οίκος Λιβάνη και 70 άλλες μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Με αυτή την εξαγορά η Entersoft ενισχύει σημαντικά τις υπηρεσίες της  προς πελάτες και συνεργάτες και εισέρχεται δυναμικά στο χώρο των mobile applications.