Η Epsilon Net προχώρησε στην επέκταση της συμφωνίας παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών με την Ένωση Διεθνών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Association of International Accountants - Α.Ι.Α.) της Μεγάλης Βρετανίας.

Με τη νέα συμφωνία, οι εταιρείες του Ομίλου Epsilon Net καθίστανται οι αποκλειστικοί πάροχοι των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Α.Ι.Α., τα οποία οδηγούν στη λήψη επαγγελματικών τίτλων εξειδίκευσης στα γνωστικά αντικείμενα των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, της Ελεγκτικής και της Διοικητικής Λογιστικής & Κοστολόγησης (Diploma & Certificate) ή στο τίτλο επαγγελματικής πιστοποίησης για το επάγγελμα του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή (Professional Qualification). Σημαντικό σημείο της συμφωνίας είναι ότι η σχέση της αποκλειστικότητας αφορά όχι μόνο την Ελλάδα αλλά και την Ρουμανία, την Βουλγαρία, την Πολωνία και την Ουκρανία.