Η εταιρεία ‘‘Χ. Κονταλώνης Μεταφορική Ε.Π.Ε’’, με 75 ετών στο χώρο των μεταφορών, ζήτησε από την Epsilon Net να καταστήσει εφικτή την παρακολούθηση του στόλου οχημάτων της και της ροή εργασιών των οδηγών κατά την διάρκεια των δρομολογίων - πωλήσεων.

Στο πλαίσιο αυτό εγκατέστησε την εφαρμογή PYLON Commercial, επιτυχαίνοντας εκμηδένιση των λαθών κατά τη διάρκεια των δρομολογίων, την παρακολούθηση των αντικαταβολών κατά την παράδοση, όπως και την ακρίβεια των συναλλαγών σε εισπράξεις και αξιόγραφα. Επιπλέον, επετεύχθη η παροχή συνολικής εικόνας των προμηθευτών ταυτόχρονα με το monitoring των πελατών τους.