Με βασικό στόχο τη συνεχή βελτίωση κι αναβάθμιση της εξυπηρέτησης των πελατών και των συνεργατών της και στο πλαίσιο της περαιτέρω εξέλιξης των ψηφιακών της υποδομών, η ERB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑΕΜΑ προχώρησε σε μια νέα στρατηγική συνεργασία με τον διαπιστευμένο συνεργάτη της Microsoft, την εταιρεία τεχνολογίας Diastasys.

Ειδικότερα, η ERB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑΕΜΑ συνεργάζεται με την Diastasys για την υιοθέτηση της λύσης Navins, ως πυλώνα επίτευξης του ψηφιακού μετασχηματισμού της εταιρείας. Η συγκεκριμένη λύση προσφέρει τεχνολογική υπεροχή, η οποία θα επιτρέπει στα στελέχη την πρόσβαση στο σύστημα μέσω κάθε συσκευής (Windows, Web, mobile και tablet), ευέλικτες επιλογές εγκατάστασης στο cloud ή on premise, ενσωματωμένο portal συνεργατών, real time διασυνδέσεις με εξωτερικά συστήματα μέσω web services και άριστες δυνατότητες διασύνδεσης με τα σημαντικότερα cloud services της Microsoft.