Η Ericsson Hellas ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, το έργο ανάπτυξης του Έξυπνου Οικισμού του Δήμου Βέροιας.

Το έργο έχει ως αντικείμενο: Α) Την ανάπτυξη των υποδομών για τη δημιουργία του “έξυπνου οικισμού” στο κέντρο της Βέροιας και περιλαμβάνει την ανάπτυξη της βασικής ευρυζωνικής υποδομής και την ανάπτυξη βασικών υπηρεσιών και εξοπλισμού, και Β) Την ανάπτυξη υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για τον έξυπνο οικισμό του κέντρου της Βέροιας. Υπενθυμίζεται πως εκτός της Ericsson, είχαν αρχικά καταθέσει προσφορές οι ενώσεις εταιρειών 1) Data Concept – Globo και 2) Alter Ego – Hellascom. Το τίμημα του έργου ορίστηκε στο 1.510.974 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.